Kácení a prořez - Maco studio s.r.o.

Údržba vaší zahradyZakládání trávníkuOřez stromů a keřů

Přejít na obsah

Kácení a prořez

Služby

Prořez ovocných stromů

Na otázku „Proč provádět řez" existuje jednoduchá odpověď –

z prořezaných stromů vzejde větší úroda než ze dřevin, které trpí přemírou větví a výhonů v koruně. Strom získá dostatek světla, pupeny dříve vykvetou a na podzim se odmění prosluněným ovocem. Plody jsou také kvalitnější, protože přes zimu uchovaná energie se

po prostřihu koncentruje do menšího množství pupenů.

Drcení větví
AGAMA FYS-13L je výkonný drtič zahradního a dřevního odpadu, který vám umožní snadno se zbavit větví a rostlinných zbytků. Použitím drtiče nejen výrazně zredukujete odpad z prořezu stromů na malou hromádku, ale nadrcený materiál se dá dále použít například do kompostů, k mulčování dřevin a výrobě štěpky pro topení v kotlích.
Drtící mechanismus si poradí s větvemi až do průměru 50 mm.
Drtič je schopen zpracovat až 26 m3 dřevní hmoty za hodinu.
Rizikové kácení stromů, údržba a ořezy stromů
Zabýváme se kácením a prořezem, jako komplexním řešení údržby a ošetřování dřevin.
Zaměřujeme se na údržbu dřevin rostoucích v obytných zónách měst a obcí, zejména potom parků, zámeckých zahrad, památkově chráněných objektů, ale i soukromých nemovitostí.
Kácení stromů se provádí postupným seřezáváním stromu od koruny dolů, větve jsou spouštěny na lanech do předem vymezeného prostoru. Díky našemu vybavení pro rizikové kácení stromů jsme schopni se dostat do jakékoliv výšky pomocí žebříků, horolezeckých lan a další horolezecké techniky.

Legislativa upravující rizikové kácení stromů a právní řád.
Rizikové kácení stromů upravuje zákon č. 114/1992 Sb. a vyhláška č. 395/1992 Sb.

Kdo je pro účel podání žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les „orgán ochrany přírody“?
Žádost se podává k místně příslušnému obecnímu / městskému úřadu, odvolat se proti jejich rozhodnutí je možné u Krajského úřadu (odbor životního prostředí a zemědělství).

Kdy žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les nepotřebujete?
v případě, že jejich stav zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. (POZOR! Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.)
v případě, že obvod stromu ve výšce 130 cm nad povrchem nedosahuje 80 cm

Kdy žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les potřebujete?
v případě, že obvod stromu ve výšce 130 cm nad povrchem přesáhl 80 cm

Kdo žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les podává?
vlastník pozemku
nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku
třetí osoba na základě plné moci vlastníka pozemku

Co musí žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les obsahovat?
jméno a adresu žadatele
doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemku a dřevinám (lze i čestným prohlášením), popřípadě plnou moc
specifikaci dřevin, a to zejména druh dřeviny a počet stromů, udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad povrchem (inventarizace dřevin)
situační zákres
zdůvodnění žádosti
žádost ke stažení

Co může žádost o kácení dřevin rostoucích mimo les obsahovat?
fotodokumentaci


Návrat na obsah