Založení trávníku - Maco studio s.r.o.

Údržba vaší zahradyZakládání trávníkuOřez stromů a keřů

Přejít na obsah

Založení trávníku

Služby
Založení trávníku výsevem provádíme na předem připravenou půdu (rovnoměrné rozmístění zeminy, modelace terénu, případné chemické odplevelení). V případě zájmu zákazníka provádíme přípravu a modelaci pozemku, navážku vhodné zeminy.

Postup práce: Připravený pozemek prokypříme speciálními stroji určenými k zakládání trávníků. Travními zakladači zeminu rozmělníme, vytřídíme nežádoucí materiál (kameny, stavební odpad, apod.) a plochu dokonale vyrovnáme. Nepřístupná místa upravujeme ručně.
V dalším kroku přichází na řadu samotný výsev vhodné travní směsi. Výsev realizujeme strojním zakladačem (větší plochy) nebo přesnými aplikačními strojky (malé plochy). Dále směs do půdy zapravíme, popř. zaválcujeme a pohnojíme tzv. startovacím hnojivem. Zejména v období teplých letních měsíců je velmi důležitá pravidelná zálivka vyseté plochy. V případě nedostatku vláhy může dojít k zaschnutí semene.

K vzhledovému efektu vyrostlého trávníku dochází po cca 3-5 týdnech. S opatrností se může trávník zatěžovat po cca 6-8 týdnech. K úplnému zesílení setého trávníku dochází po 11 měsících.
Návrat na obsah